Алина Викторовна

Заступник начальника управління/ відділу методології; Начальник управління/ відділу методології; Біз

0 (0)

Обо мне

досвідчений користувач: MSOffice (Word,VISIO, Exсel, PowerPoint, Outlook), володію програмами Siebel,B2,ISCARD (IS-LITE),UPC-online, SIA,ARM економіста, ANTRIGHT,AGENT, вивчала 1С,MS.Access. 

особисті якості

ініціативна,енергійна,комунікабельна,цілеспрямована,чесна,доброзичлива,активна,  дисциплінована,відповідальна, швидко навчаюсь новому, вмію працювати як в команді так і самостійно. 

Опыт работы
 • заступник начальника управління методології та розробки продуктів
  АТ «КРИСТАЛБАНК», 2017 - 2021

  аналіз, участь в методологічному забезпеченні та сприяння оптимізації банківських процесів Банку за напрямком роздрібного і корпоративного бізнесу з метою підвищення якості обслуговування клієнтів та мінімізації операційних ризиків, відсутності дублювання функцій, дотримання процедур внутрішнього контролю при здійсненні банківських операцій тощо;розробка та підтримка в актуальному стані методологічного забезпечення банківських процесів (банківський процес, процес, блок-схема, технологічна карта, карта процесу тощо) та інших внутрішніх документів за напрямком роздрібного і корпоративного бізнесу (Положення, Порядок тощо);реалізація банківських процесів в АБС Б 2 (участь в налаштуванні банківських продуктів роздрібного і корпоративного бізнесу, постановка технічних завдань щодо завантаження актуальних угод, операцій, друкованих форм, чинних тарифів тощо);участь у впровадженні в діяльність Банку нових банківських напрямків за напрямком роздрібного і корпоративного бізнесу;аналіз, розробка, актуалізація та погодження внутрішніх документів Банку щодо загального методологічного забезпечення роботи Банку, які відносяться до компетенції Управління у відповідності до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України;систематизація та підтримка в актуальному стані єдиних інформаційних баз для використання структурними та відокремленими підрозділами Банку;моніторинг та інформування керівників Банку щодо змін в законодавстві України;сприяння впровадженню в роботу Банку перспективних методів та процедур, які використовуються в банківській сфері. 

 • головний фахівець з обслуговування та продажу продуктів клієнтам малого та мікро бізнесу
  АТ «Райффайзен Банк «Аваль», 2017 - 2017

  залучення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на обслуговування;РКО юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;адміністрування «Клієнт-банку»;продаж кредитів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, банківської гарантії, білінгу та депозитів, еквайрингу 

 • головний фахівець з обслуговування клієнтів малого бізнесу
  АТ «СБЕРБАНК», 2016 - 2017

  залучення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на обслуговуванняРКО юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцівадміністрування «Клієнт-банку»продаж еквайрингу, банківської гарантії, білінгу та депозитів 

 • економіст Відділення №1 Київського територіального управління департаменту з розвитку бізнесу
  ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», 2014 - 2016

  обслуговування фізичних осіб;РКО юридичних осіб і ФОП, відкриття поточних рахунків, корпоративних карт, підключення «Клієнт-банку»,поточне обслуговування запитів клієнтів;залучення клієнтів по телефону, ділова переписка і організація зустрічей з клієнтами;робота с масивами даних;робота с реєстрами і звідними таблицями;підготовка звітів про виконану роботу;ведення діловодства;підготовка комерційних пропозицій і програм для клієнтів. 

 • економіст відділу обслуговування викликів Департаменту роздрібного бізнесу Управління Контакт- Центр
  ПАТ «Банк Форум», 2012 - 2014

  інформативне обслуговування нинішніх і потенційних клієнтів банку по телефону;швидке прийняття рішень в нестандартних ситуаціях з клієнтами;цілодобова практична підтримка клієнтів — держателів платіжних карт;обробка листів, які надходять на електронну пошту банку;інформаційне обслуговування клієнтів по продуктовому ряду банку, в т.ч. користувачів системи дистанційного доступу «інтернет- банкінг»;претензійне обслуговування клієнтів банку. 

 • спеціаліст з підтримки клієнтів (фахівець довідково-інформаційного центру)
  ПАТ «Банк Русский стандарт», 2012 - 2012

  кредитне супроводження розрахунків з фізичними особами;консультування по продуктовому ряду банку. 

Образование
 • фінанси та кредит; банківська справа
  Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2013
 • AmericanEnglishCenter
  2007

  слухач курсів 

Информация о кандидате

Подробный рейтинг

Общий рейтинг:
0
Опыт:
0
Знания:
0
Желание работать:
0
Коммуникабельность:
0