Ірина

Фінансовий менеджер / Фінансовий контролер

0 (0)

Обо мне

 Позитивний досвід:

 • написання та впровадження Проектів медичного, соціального та медіа-напрямку від етапу планування (бюджетування) до повного фінансового закриття
 • роботи з державними, благодійними, грантовими та коштами мат.тех.допомоги (бюджетування, розподіл, контроль, звітність)
 • проходження фінансових перевірок аудиторськими агенціями «PwC» та «Deloitte» 
 • ведення фінансової діяльності за вимогами Глобального Фонду http://www.theglobalfund.org/
 • ведення переговорів, супровіду договорів, організації роботи з партнерами
 • знання тендерного законодавства

Особисті якості

Відповідальна, цілеспрямована, комунікабельна, толерантна, маю власну думку, вмію коректно відстоювати позицію  Організації-роботодавця.

Опыт работы
 • Менеджер фінансових проектів
  1+1 медіа, 2019 - 2021

  Проведення переговорів з донорами (міжнародні благодійні організації, держструктури, Міністерства, відомства);Формування критеріїв оцінки прибутковості проекту, прогноз прибутку проекту;Розробка та впровадження «Політики участі у тендерах, впровадження проекту та звітності по проектах, які проваджуються за держ. кошти, або кошти міжнародних благодійних організацій»;Формування бюджету відповідно до виробничих потреб та вимог чинного законодавства;Оцінка бюджету проекту, коригування видаткової часини бюджету, відповідно до податкової бази та змін у законодавстві (зміна податкових ставок, звільнення від певного виду податків, інше);Контроль видаткової частини бюджету проекту, фінан. аналіз (поточний, квартальний, річний, за потребою для прийняття оперативних управлінських рішень);Контроль документального закриття бюджету проекту (внутрішній аудит первинної документації);Розробка та уніфікація форм звітності по видатках та доходах проекту;Формування звітності по видатках та доходах проекту для донорівкерівництва;Супровід аудиторських перевірок;Розробка та впровадження закупівельних процедур;Контроль юридичного супроводу проекту (аналіз договорів, проведення переговорів);Налагодження комунікації бухгалтерії, юридичної, фінансової служби, продакшина та інших, відповідальних за реалізацію проекту служб.

 • Finance Officer
  Alliance for Public Health, ICF, 2018 - 2019

  підготовка фінансових планів/бюджетів cубреципієнтів на бюджетний рік;надання підтримки та пояснень щодо фінансових питань та бюджетування, вирішення фінансових питань з бюджетування субгарантерам (субпідрядникам);перевірка фінансової звітності субреципієнтів;фінансовий супровід звітів при перевірках аудиторськими агенціями «PricewaterhouseCoopers» та «Deloitte»;контроль за цільовим використанням коштів субреципієнтами;оперативне вирішення поточних фінансових питань щодо цільового використання коштів;забезпечення процесу фінансового аналізу, коригування бюджетів за субгрантовими договорами;моніторингові візити з метою перевірки фінансово-господарської діяльності субреципієнтів.

 • Консультант Проекту Глобального фонду
  Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, 2016 - 2018

  фінансовий супровід звітів при перевірках зокрема аудиторською агенцією «Deloitte» та Рахунковою палатою України;оперативне надання пропозицій щодо цільового використання коштів;погодження актів виконаних робіт, послуг консультантами проекту; консультації співробітників кримінально-виконавчої служби України з фінансових питань, що пов’язані з грантовою діяльністю;надання керівнику Проекту інформації, яка необхідна для впровадження запланованих заходів та прийняття управлінських рішень;підготовка та поточне коригування Державного бюджету за напрямом «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»узагальнення потреби установ виконання покарань в медикаментах та виробах медичного призначення;розподіл виділеного державного фінансування між розпорядниками (143 установи);проведення розрахунків для довгострокового планування Міністерства юстиції України за напрямом медикаменти та перев’язувальні матеріали .вирішення інших поточних фінансових питань, відповідно до компетенції.

 • Фінансовий менеджер Проектів Глобального фонду
  Департамент забезпечення діяльності Державної пенітенціарної служби України , 2014 - 2016

  підготовка фінансових планів/бюджетів; надання підтримки та пояснень щодо фінансових питань та бюджетування, вирішення інших фінансових питань з бюджетуванняпідготовка та надання звітності основному реципієнту;вдосконалення внутрішньої системи звітності шляхом автоматизації обробки даних; фінансовий супровід звітів при перевірках аудиторськими агенціями «PricewaterhouseCoopers» та «Deloitte»;контроль за цільовим використанням коштів, поточний фінансовий супровід цільового випуску коштів; оперативне вирішення поточних фінансових питань щодо цільового використання коштів;забезпечення процесу фінансового аналізу, коригування бюджетів за грантовим договорами; розробка, уніфікація форм фінансової звітності по грантових договорах; забезпечення аналізу та контролю цільового використання коштів за грантовими договорами; забезпечення технічної і нормативної підтримки грантоотримувачів; підготовка актів виконаних робіт, послуг консультантами проекту; консультації співробітників ДПтС України та ДЗД ДПтС України з фінансових питань, що пов’язані з грантовою діяльністю;забезпечення надання донорам та керівнику Проекту фінансової інформації, яка необхідна для впровадження запланованих заходів та прийняття управлінських рішень;співпраця з міжнародними партнерськими організаціями щодо фінансової діяльності;представлення проектної діяльності на внутрішніх та зовнішніх зустрічах.робота з контрагентами: опрацювання та супровід договорів, остаточні розрахунки за договорами, закриття договорів.

 • Фахівець з фінансового менеджменту
  Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, 2012 - 2014

  контроль цільового використання коштів Проекту;щоквартальне планування використання коштів Проекту;фінансова звітність (щоквартальна та «на вимогу») за використані кошти, комплексний аналіз розбіжностей фактичного використання коштів від планового;контроль за дотриманням усіх процедур Глобального фонду при використанні коштів (при проведенні закупівель, залученні фахівців для співпраці, роботі з грантоотримувачами);забезпечення процесу підготовки фінансового аналізу потенціалу грантоотримувачів, коригування бюджетів за грантовим договорами;розробка та уніфікація форм фінансової звітності;узагальнення, перевірка та аудит фінансової звітності грантоотримувачів;забезпечення технічної і нормативної підтримки грантоотримувачів за фінансовим напрямком;організація та проведення семінарів для бухгалтерів/ фінансистів, які працюють з державними коштами, з метою надання роз’яснень щодо особливостей фінансової звітності при використанні коштів гранту;організація, документальне оформлення для проведення оплат за товари, роботи та послуги, виконані/надані у рамках реалізації Проекту;листування з органами Державної виконавчої влади, грантоотримувачами.

 • Провідний спеціаліст фінансового управління
  Державна пенітенціарна служба України, 2008 - 2012

  перевірка, аналіз та коригування бюджетних запитів, поданих обласними управліннями (28 розпорядників коштів);формування бюджету кримінально — виконавчої служби України (КВСУ) на наступний рік та наступні три роки за плановим;написання пояснювальної записки до Закону України про Держбюджет щодо обґрунтування видатків КВСУ;моніторинг та аналіз залишків грошових коштів, їх перерозподіл між розпорядниками;постійний аналіз стану фінансування КВСУ;аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості КВСУ;листування та взаємодія з питань фінансової діяльності із органами Держ. влади (Мінфін, Мінюст, Державна казначейська служба України);написання пропозицій щодо внесення змін до ЗУ «Про Державний бюджет України».

Образование
 • Управління проектами
  2009

  Курси підвищення кваліфікації у Міжнародній академії фінансів та інвестицій Торгово-промислової палати України за програмою «Управління проектами»

   

 • Економіка підприємства
  Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, 2007

Информация о кандидате

Подробный рейтинг

Общий рейтинг:
0
Опыт:
0
Знания:
0
Желание работать:
0
Коммуникабельность:
0