Роман

Начальник служби безпеки, начальник охорони

0 (0)

Обо мне

Наявність особистих зв’язків в правоохоронних органах серед колишніх працівників та пенсіонерів МВС.

 

Досвід роботи з документацією з грифом обмеженого доступу.

Навички роботи з комп’ютером, ПЗ.

Досвід роботи з Інтернетом, Microsoft Office на середньому споживчому рівні.

Дозвіл на носіння вогнепальної зброї, навички поводження з

вогнепальною зброєю різних видів, володіння тактиками дій в типових та

екстремальних ситуаціях.

Володіння мовами : українська, російська — вільно, англійська — початківець, переклад зі словником

Комунікабельний, виконавчий, психологічно стійкий до стресів, вмію знаходити спільну мову з людьми.

Шкідливі звички відсутні.

Военная служба

Наявність особистих зв’язків в правоохоронних органах серед колишніх працівників та пенсіонерів МВС.

 

Досвід роботи з документацією з грифом обмеженого доступу.

Навички роботи з комп’ютером, ПЗ.

Досвід роботи з Інтернетом, Microsoft Office на середньому споживчому рівні.

Дозвіл на носіння вогнепальної зброї, навички поводження з

вогнепальною зброєю різних видів, володіння тактиками дій в типових та

екстремальних ситуаціях.

Володіння мовами : українська, російська — вільно, англійська — початківець, переклад зі словником

Комунікабельний, виконавчий, психологічно стійкий до стресів, вмію знаходити спільну мову з людьми.

Шкідливі звички відсутні.

Опыт работы
 • Начальник служби безпеки та охорони
  ПАТ ІНСТИТУТ ТИТАНУ, 2018 - 2021
 • Провідний спеціаліст Служби безпеки
  АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», 2015 - 2017

  контроль за дотриманням працівниками підпорядкованих відділень Банку вимог законодавства України, нормативних актів Національного банку України, внутрішніх положень, правил і наказів керівництва Банку;участь у вирішенні кадрових питань, проведення відповідних перевірокосіб — кандидатів, які приймаються на роботу в Банк;контроль за дотриманням пропускного режиму;пошук і аналіз інформації про фінансовий стан клієнтів, іншіматеріали, які впливають на безпеку Банку;контроль і безпосередня участь, в разі необхідності, в проведенніідентифікації клієнтів відповідно до чинного законодавства.перевірка в межах своєї компетенції достовірності інформації проплатоспроможність та репутацію позичальника і достовірності відомостей,наданих позичальником;контроль за станом перевірки наявності заставного майна, участь втаких перевірках;допомога зацікавленим підрозділам Банку у встановленнімісцезнаходження боржників;контроль виконання всіма підрозділами Банку режиму роботиспівробітників, використання обладнання, засобів зв’язку, приміщень Банку, з питань захисту інформації з обмеженим доступом.допомога зацікавленим підрозділам Банку в організаціївзаємодії з правоохоронними органами та іншими контролюючимиорганізаціями з питань захисту інтересів Банку.аналіз діяльності з питань безпеки, підготовка відповідноїзвітності та внесення пропозицій щодо їх вдосконалення.

Образование
 • Правознавство
  Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2007

Информация о кандидате

Подробный рейтинг

Общий рейтинг:
0
Опыт:
0
Знания:
0
Желание работать:
0
Коммуникабельность:
0