Світлана Михайлівна

Головний бухгалтер

0 (0)

Обо мне

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ

 • Знання нормативних, методичних матеріалів з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності
 • Володіння обліковою політикою, правилами документообігу й технологією оброблення облікової інформації на підприємстві.
 • Знання системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.
 • Знання основ трудового законодавства

Комп’ютерні навички

 • ПК — досвідчений користувач (Програма 1С Бухгалтерія(1С:8, 1С:7.7);

програми «Банк-Клієнт» ; «M.Е.Doc», Word, Excel, Internet; Ліга-закон.)

 

Особисті риси

•Комунікабельність, відповідальність, організованість, самостійність, системність, ініціативність, стресостійкість, швидко навчаюся, вмію працювати з великим об’ємом інформації

Мета
Працювати в стабільній компанії що розвивається, з перспективою кар’єрного росту, з можливістю застосовувати і підвищувати свої професійні навички

Опыт работы
 • викладач курсу "Бухгалтерський облік +1С"
  КИЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР "КУРСОР", 2018 - 2021

  https://kursor.kiev.uaКурси:»Бухгалтер в комплексі з 1С + головний бухгалтер»,»Професійний бухгалтер»,»ЗЕД для бухгалтерів»  

 • Головний бухгалтер
  ТОВ "Смарт Саксесс Інтернешнл Лімітед", 2020 - 2021

  Розробка внутрішніх облікових політик та процедур; Відновлення бухгалтерського, кадрового обліку та документообігу за 2019 рік, виправлення помилок в звітності за 2019 рік; Контроль і забезпечення перерахування податків і зборів, нарахування заробітної плати; Своєчасна здача фінансової / податкової звітності, робота з контролюючими органами;Облік депозитних, зовнішньоекономічних операцій (імпорт, експорт, купівля, продаж валюти);Організація І контроль кадрового обліку;Робота з контролюючими органами, участь у взаємовідносинах з іншими організаціями;Моніторинг змін в податковому законодавстві;Автоматизація обліку засобами 1С,постановка ТЗ по автоматизації, електронний документообіг. 

 • Головний бухгалтер
  ТОВ "САБРІЗ", 2016 - 2018

   Організація роботи бухгалтерської служби, навчання нових співробітників, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;Розробка внутрішніх облікових політик та процедур; Оптимізація процесів ведення обліку та складання звітів; Контроль і забезпечення перерахування податків і зборів, нарахування заробітної плати; Своєчасна здача фінансової / податкової звітності, робота з контролюючими органами;Автоматизація обліку засобами 1С,постановка ТЗ по автоматизації, електронний документообіг. 

 • Головний бухгалтер
  ДП "ФІНІНПРО", 2015 - 2016

  Організація бухгалтерського обліку господарсько -фінансової діяльності та контроль за економічним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереження власності підприємства; Організація бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві, застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних методів обліку та контролю, формування та своєчасне надання повної та достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходів та витрат;Організація обліку майна, зобов’язань та господарських операцій, основних засобів, надходження товарно — матеріальних цінностей та грошових коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язана з їх рухом, облік витрат виробництва та оборота, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько — фінансової діяльності підприємства, також фінансової, розрахункової та кредитних операцій; Забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової та касової дисципліни, адміністративно — господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших витрат. 

 • Провідний бухгалтер
  ТОВ "ПБК" Преміум - Аутсорсинг ", 2013 - 2014

   Організація, систематизація і контроль бухгалтерського та податкового обліку в повному обсязі по всіх напрямах на кількох компаніях відповідно до П(С)БО та податкового законодавства(виробництво, оптова торгівля, ЗЕД);Відновлення обліку компанії (виробництво) за період 1,5 року;Своєчасне складання та подання бухгалтерської, податкової та статистичної звітності по всіх компаніях до контролюючих органів;Облік кредитних, зовнішньоекономічних операцій (імпорт, експорт, купівля, продаж валюти);Організація І контроль кадрового обліку, нарахування заробітної плати;Облік взаєморозрахунків із співробітниками;Робота з контролюючими органами, участь у взаємовідносинах з іншими організаціями;Моніторинг змін в податковому законодавстві.Супровід перевірок та аудитів.Організація обліку підприємства з «0»

 • Головний бухгалтер
  ТОВ "НО-ТІС", ТОВ "ТД" Аква-Холдинг ", 2012 - 2012

  Ведення всіх ділянок від первинної документації до складання та подання всієї необхідної звітності до контролюючих органів.Ведення обліку:- Надходження запасів на підприємство;- Розрахунки з постачальниками та покупцями, в тому числі за договором комісії;- Ведення валютних операцій (імпорт / експорт);- Облік основних засобів, МНМА, МШП;- Розрахунок заробітної плати, відпускних, допомог та інших виплат;підготовка всієї необхідної для виплати заробітної плати документації;- Ведення декількох ФОП єдиний податок 2-га група

 • т.в.о. головного бухгалтера (декретне місце)
  ТОВ «ТД «Протон Агро», 2009 - 2011

  Розрахунок заробітної плати, відпускних, допомог та інших виплат;Підготовка всієї необхідної для виплати заробітної плати документації;Своєчасне складання та подання бухгалтерської, податкової та статистичної звітності до контролюючих органів;Розрахунки з постачальниками та покупцямиПроведення звірок з дебіторами і кредиторамиЗдійснення платежів в системі «Клієнт — банк»  

 • бухгалтер
  ТОВ «НВП «Агропромкомплект», 2007 - 2008

  Робота з первинною документацією (рахунки, податкові реєстри, акти виконаних робіт).Розрахунки з постачальниками та покупцямиПроведення звірок з дебіторами і кредиторамиРобота з ПДВЗдійснення платежів в системі «Клієнт — банк»Відкриття рахунків в іноземній та національній валюті, оформлення кредитів.  

 • бухгалтер
  ФОП Воскобойников А.С. (Роздрібна торгівля), 2005 - 2006

  Своєчасне складання та подання бухгалтерської, податкової та статистичної звітності до контролюючих органів;Проведення звірок з дебіторами і кредиторамиЗдійснення платежів в системі «Клієнт — банк»Виписка видаткових документів  

 • бухгалтер
  ФОП Міщенко Р.О., 2002 - 2005

  Виписка видаткових документів,Каса (РРО),

Образование
 • CAP / CIPA
  2013

  Учасник програми CAP / CIPA

  Зданий іспит:

  • «Фінансовий облік — 1»
  • «Управлінський облік — 1»
 • облік та аудит
  ДДАУ, 2008

  спеціаліст

Информация о кандидате

 • Зарегистрирован
  6 июня, 2021
 • Последняя активность
  6 июня, 2021
 • Город
 • Зарплата
  60000 грн
 • Категории
 • Возраст
  42 Годы
 • Опыт
 • Типы занятости
 • Пол
  Женский
 • Языки
  Английский, Русский, Ukrainian

Подробный рейтинг

Общий рейтинг:
0
Опыт:
0
Знания:
0
Желание работать:
0
Коммуникабельность:
0