Вячеслав Миколайович

Начальник відділу / Заступник начальника управління

0 (0)

Обо мне

 • координація, організація та забезпечення процесу роботи підпорядкованих співробітників регіональних управлінь;
 • розробка та впровадження в практичну діяльність внутрішніх нормативних документів банку щодо адміністрування, супроводження та моніторингу активних операцій відповідно до вимог постанов та інструкцій НБУ (Чек-листи, Регламенти процесів взаємодії структурних підрозділів банку, Технологічні карти).
 • аналіз та підвищення якості кредитного, заставного та страхового портфелю;
 • вміння структурувати інформацію та робити висновки на основі аналізу даних;
 • організація, удосконалення та оптимізація процесів супроводження активних операцій;
 • розробка методів, заходів та схем реструктуризації проблемних активів та зміни діючих умов кредитування;
 • досвід роботи з програмним забезпеченням Scrooge 2, Scrooge 3, Lotus Notes, CRM, Робін, ІСАОД, Bankmaster, АБС Б2, АБС «БАРС», Excel (робота з великими масивами даних, формули, функції).

 

Опыт работы
 • Заступник начальника відділу документального оформлення кредитних операцій Управління документування
  Центральний апарат АТ "Ощадбанк", м. Київ, 2019 - 2021

  аналіз, закріплення та перерозподіл індивідуального навантаження підпорядкованих співробітників регіональних управлінь щодо оформлення та супроводження активних операцій клієнтів ММСБ;організація процесу документального оформлення та супроводження активних операцій клієнтів ММСБ регіональної мережі, в тому числі державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Теплі кредити» (Кредитування ОСББ/ЖБК щодо збереження енергоефективності);аналіз протокольного рішення колегіального органу та висновків служб банку з метою подальшого формування структури угоди щодо реалізації активних операцій;організація контролю повноти отриманого пакету документів, погодження проектів договірної бази з метою подальшої реалізації активних операцій відповідно до умов прийнятого протокольного рішення колегіального органу банку та вимог внутрішніх нормативних документів банку;організація супроводження та моніторингу активних операцій на виконання ковенант що передбачені договорами клієнтів ММСБ;контроль виявлення ознак проблемної заборгованості в межах компетенції підрозділу, та виконання відповідних дій згідно з внутрішніми нормативними документами банку;забезпечення організаційної та методичної підтримки з питань документування та супроводження активних операцій підпорядкованим співробітникам регіональних управлінь. 

 • Начальник відділу адміністрування та моніторингу активних операцій
  АТ "УКРБУДНВЕСТБАНК", м. Київ, 2018 - 2019

  формування та організація роботи структурного підрозділу банку;організація процесу взаємодії відділу з структурними підрозділами банку щодо документального оформлення та супроводження активних операцій;організація перевірки комплектності кредитної справи та оформлення договірної бази згідно протокольного рішення колегіального органу банку;організація перевірки введених параметрів в АБС банку на відповідність умов укладених договорів по активним операціям;організація системи внутрішнього контролю щодо оформлення активних операцій банку;контроль ініціювання обліку/списання з обліку первинних документів кредитної справи та зобов’язань активних операцій за позабалансовими рахунками;контроль та організація роботи з простроченою заборгованістю (до 90 днів) у відповідності з процедурами визначеними у внутрішніх нормативних документах банку;організація супроводження та моніторинг страхового портфелю за кредитними операціями;організація контролю установлених значень лімітів активних операцій;організація належного формування та зберігання кредитних справ згідно вимог внутрішніх нормативних документів банку;забезпечення контролю та моніторинг виконання умов кредитного договору щодо своєчасної сплати основної суми боргу, відсотків, комісійної винагороди тощо;контроль забезпечення відповідними підрозділами своєчасного перегляду наявності та стану збереження забезпечення, а також переоцінки його ринкової (справедливої) вартості. 

 • Заступник начальника відділу супроводження активних операцій фізичних осіб Управління моніторингу ак
  ПАТ "БМ Банк", м. Київ, 2013 - 2017

  виконання обов’язків секретаря Тарифного комітету;організація роботи відділу та регіональних відділень банку щодо супроводження активних операцій;розробник і керівник проекту централізованого зберігання та супроводження кредитних справ позичальників банку;контроль та перевірка пакету документів на проведення активних операцій (на повноту та правильність оформлення відповідно до внутрішніх вимог та нормативних документів банку);контроль виконання умов протокольного рішення відповідного колегіального органу банку щодо активних операцій;контроль заповнення та актуалізації параметрів кредитної «угоди» в АБС банку, параметри угод забезпечення, поруки, страхування тощо, автоматичне відкриття балансових, позабалансових та інших супутніх рахунків по активним операціям;контроль формування, ведення, зберігання та закриття кредитних справ клієнтів банку також подальшої підготовки та передачі їх до архіву;контроль проведення оцінки поточного фінансового стану позичальника з урахуванням стану обслуговування боргу;організація взаємодії відділу з підрозділами Soft Collection і Hard Collection з метою зменшення негативно класифікованих активів.

 • Головний фахівець управління реструктуризації проблемної заборгованості департаменту по роботі з осо
  ПАТ " Кредитпромбанк ", м. Київ, 2007 - 2012

  куратор (координатор) структурних підрозділів семи філій Банку щодо реструктуризації кредитної заборгованості;надання методологічної та практичної допомоги структурним підрозділам філій Банку щодо реструктуризації кредитної заборгованості (зміни діючих умов кредитування) позичальників роздрібного та малого бізнесу;здійснення моніторингу та аналіз стану простроченої заборгованості по кредитному портфелю роздрібного та малого бізнесу Банку;проведення ефективних переговорів з позичальниками Банку з метою визначення можливих шляхів погашення простроченої заборгованості;підготовка кредитних справ проблемних позичальників на розгляд Комітету по роботі з особливими активами;розгляд і аналіз заявок щодо реструктуризації кредитної заборгованості (зміни діючих умов кредитування) роздрібного та малого бізнесу з метою подальшого прийняття рішення щодо даного питання в межах лімітів;розробка та впровадження акційних програм щодо реструктуризації проблемної заборгованості (пакетне прийняття рішення);організація формування структури управління, побудова процесів і регламент роботи регіональних структурних підрозділів Банку;організація та проведення навчання (семінарів) працівників регіональних структурних підрозділів Банку щодо проведення реструктуризації та роботи з простроченої заборгованістю;безпосередня допомога і участь в супроводі найбільш складних проблемних / особливих кредитів, наданих регіональними структурними підрозділами Банку. 

Образование
 • Факультет "Економіки, менеджменту та права", кваліфікація "Спеціаліст з економіки підприємства, економіст".
  Київський національний торговельно-економічний університет, 2006
 • "Комерційна діяльність, комерсант", кваліфікація "Молодший спеціаліст"
  Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету, 2003

Информация о кандидате

Подробный рейтинг

Общий рейтинг:
0
Опыт:
0
Знания:
0
Желание работать:
0
Коммуникабельность:
0